Home / Knowledge transfer / Transfer contracts and projects / Closed projects

Closed projects

Projects and contracts financed transfer in the field of environmental law or related subjects since 2007:

-Aigües de Reus Empresa Municipal, SA (AREMSA). "Redacció d'una ordenança tipus sobre abastiment d'aigües i una altra sobre sanejament d'aigües residuals per a municipis de menys de 5.000 habitants". Investigadors responsables: Josep Ramon Fuentes Gasó i Lucía Casado Casado. Any 2008.

-Ajuntament de Figaró-Montmany. "Elaboració de l'Ordenança municipal de civisme i via pública per a l'Ajuntament de Figaró-Montmany". Investigador principal: Antoni Pigrau Solé. Durada: setembre 2012 a abril 2013.

-Ajuntament de Reus. "Redacció del Pla Estratègic i Agenda 21 de Reus". Direcció: Antoni Terceño Gómez, Antoni Pigrau Solé. Coordinació Tècnica: Josep Ramon Fuentes Gasó, Alfonso González Bondia. Hi participen diversos membres del CEDAT. Durada: 2009-2012.

-Ajuntament de Reus. "Anàlisi de la incidència de determinades lleis de caràcter ambiental i de seguretat en l'organització i els processos administratius de l'Ajuntament de Reus". Investigadors responsables: Josep Ramon Fuentes Gasó i Antoni Pigrau Solé. Hi participen diversos membres del CEDAT. Durada: 2010-2011.

-Ajuntament de Tarragona. "Revisió de l'Ordenança municipal de medi ambient". Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó i Antoni Pigrau Solé. Durada: 2009-2010.

-Ajuntament de Tortosa. "Ordenança municipal de medi ambient". Investigadors responsables: Josep Ramon Fuentes Gasó i Antoni Pigrau Solé. Hi participen diversos membres del CEDAT. Durada: 2010-2012.

-Ajuntament de Tortosa. "Redacció i lliurament de l'avantprojecte d'ordenança general de medi ambient per a la ciutat de Tortosa". Any 2014.

-Ajuntament de Vila-Seca. "Estudi doctrinal i jurisprudencial". Investigador principal: Gonzalo Quintero Olivares. Durada: 13/05/2015 a 18/05/2015.

-Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). "Informe sobre el projecte de reglament de vot telemàtic". Investigador principal: Jordi Barrat Esteve. Durada: 08/04/2015 a 15/04/2015.

-Consorci d'Aigües de Tarragona. "Dictamen sobre la compensació de crèdits i de deutes". Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó. Any 2012.

-Consorci d'Aigües de Tarragona. "Dictamen sobre la vigència de la compensació del cànon de derivació". Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó. Any 2011.

-EMATSA. "Informe sobre la formulació jurídica i l'abastament d'aigua potable a municipis perifèrics de Tarragona". Any 2010.

-Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes. "Estudi del règim jurídic de la producció d'energia elèctrica pels ens locals de Catalunya". Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó. Hi participen diversos membres del CEDAT. Durada: 2010-2011.

-Fundació Aula d'Alts Estudis d'Electes. "Anàlisi tècnica del paper dels municipis en la producció, gestió i prestació de serveis energètics". Investigador responsable: Antoni Pigrau Solé. Hi participen diversos membres del CEDAT. Durada: 2010-2011.

-Generalitat de Catalunya, Conselleria de governació i administracions públiques. "Redacció de les bases per a l'elaboració d'un avantprojecte de Llei de governs locals de Catalunya". Investigador responsable. Josep Ramon Fuentes i Gasó. Durada 2007-2008

-Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència. "Informe en matèria de cooperació en l'àmbit normatiu internacional". Investigador principal: Alfonso González Bondia. Durada: 01/06/2015 a 10/07/2015.

-Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. "Elaboració d'un Protocol d'actuació de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, en matèria d'accés a la informació ambiental en l'àmbit del Departament de Medi Ambient i Habitatge". Investigador responsable: Antoni Pigrau Solé. Durada: 2009-2010.

-Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. "La producció, distribució i consum de biocombustibles: un estudi jurídic per a la seva implantació a Catalunya". Investigador Principal: Antoni PIGRAU SOLÉ. Durada: 2006-2007.

-Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge. "Elaboració d'un Protocol d'actuació de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, en matèria d'accés a la informació ambiental en l'àmbit del Departament de Medi Ambient i Habitatge". Investigador responsable: Antoni Pigrau Solé. Hi participen diversos membres del CEDAT. Durada: 2009-2010.

-Gestió i Prestació de Serveis de Salut. "Dictamen sobre l'expedient de contractació d'un concurs d'idees". Investigador principal: Lucía Casado Casado. Durada: 03/03/2015 a 18/03/2015.

-Institut Català de la Vinya i el Vi, "Redacció de l'avantprojecte de modificació de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola". Investigador responsable: Josep Ramon Fuentes Gasó. Any 2010.

-Patronat Catalunya Món. "Anàlisi sobre la pervivència del marc legal i institucional". Investigador principal: Alfonso González Bondia. Durada: 10/06/2015 a 12/07/2015.

-SEO Birdlife. "Study on the Implementation of Directive 2008/99/EC". Investigador principal: Núria Torres Rosell. Durada: 22/07/2015 a 31/12/2015.

-Servei Català de la Salut, "Assessorament jurídic en matèria d'organització administrativa de salut i de contractació pública de serveis sanitaris". Investigador principal: Josep Ramon Fuentes Gasó. Durada: 01/09/2015 a 31/12/2015.

-Xunta de Galicia, Consellería de Innovación e Industria. "Elaboración do Regulamento da Lei 3/2008, de 23 de maio, de Ordenación da Minaría de Galicia". Investigador responsable: Alba Nogueira López. Any 2009.